Reference

KV Arena, Karlovy Vary

(termín: realizace 2009)
komplexní dodávka AV systémů pro multifunkční halu, TV studio
Dodávka obsahovala zpracování projektové dokumentace, koordinaci s ostatními profesemi na stavbě a kompletní realizaci provozních souborů jako byla kamerová technika, TV studio, TV režie haly, režie LED kostky, zvuková režie, efektové osvětlení, ozvučení haly, IPTV rozvod, informační TV systém a AV rozvody.

Justiční areál Na Míčánkách, Praha

(termín realizace: 2007)
dodávka řešení pro multikanálový záznam soudních jednání a řízení AV techniky v soudních místnostech
Dodávka pracoviště pro pořízení vícekanálového záznamu jednání v soudní síni s žurnalizací, následně jeho automatické smíchání a archivaci ve formátu MP3. Součástí byl také kompletní management audio zdrojů v soudní místnosti včetně ozvučení místnosti, komunikaci s utajeným svědkem a vyvolávání svědků.

RTA, Ostrava

(termín realizace: 2010)
dodávka a instalace HD TV studia
Komplexní dodávka regionálního TV studia, včetně projektové dokumentace, stavebních úprav, instalace technologií, oživení a zaškolení obsluhy. Jednalo se o tříkamerové TV studio s klíčováním, TV režii, odbavení do regionálního vysílání, kamerové reportážní sety, postprodukční pracoviště s centrálním Final Cut serverem a úložištěm.

Parlament ČR, Praha

(termín realizace: 2009)
instalace a dodávka interního IPTV systému a TV režie
Dodávka obsahovala novou dohledovou HD režii interního okruhu v Poslanecké sněmovně, postprodukční pracoviště, stream servery s IPTV infrastrukturou, záznamový a archivní systém pro záznam kamer ze sálu Poslanecké sněmovny a systémovou integraci s STA systémem a jinými odběrateli video obsahu.

MÉDEA PROMOTION, s.r.o.

(termín realizace: 2011)
postprodukční AV pracoviště, kamerová technika
Dodávka několika video editačních stanic a serverového řešení založeného na technologii Apple FinalCut Pro a Final Cut server, integrovaných s audio postprodukčním studiem. Dodávka obsahovala také dva kompletní kamerové sety s příslušenstvím pro natáčení reportáží a dokumentů. Součástí byl také kompletní DSLR camera set s příslušenstvím pro natáčení reklam.

Další významné zakázky

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha - záznam a archivace jednání výborů Poslanecké sněmovny
 • Senát Parlamentu ČR, Praha - instalace a dodávka interního IPTV systému
 • Ústavní soud ČR, Brno - multikanálový záznam soudních jednání
 • Policie ČR, Blansko - záznam a archivace policejních výslechů
 • Český rozhlas - vybavení rozhlasových studií po celé ČR
 • Divadlo na Vinohradech - systémy pro záznam a přípravu zvukových a hudebních podkladů pro představení
 • Rádio Svobodná Evropa - systém pro záznam vysílání všech jazykových mutací pro internetový archiv
 • QQ studio Ostrava - vybavení dabingového a postprodukčního studia technologií Avid Pro Tools HD
 • JAMU, Brno - vybavení video režie, dodávka HD kamerové techniky a technologií pro streaming
 • FAMU, Praha - dodávka HD video editačního pracoviště̌ televizního studia
 • VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – kompletní vybavení zvukových učeben a laboratoří
 • VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění - dodávka HD kamer a HD editačního pracoviště̌
 • ČVUT v Praze – Vybavení zvukové laboratoře včetně počítačových sestav
 • MUNI, Fakulta sociálních studií, Brno - vybavení multimediálního centra, dodávka
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Vybavení učeben pro multimediální a hudební výuku
 • Západočeská univerzita v Plzni - pravidelné dodávky profesionální studiové techniky
 • Univerzita Jana Amose Komenského, Praha - školní TV studio, rádio, multimediální učebna
 • Slezská univerzita v Opavě - vybavení multimediálního centra
 • DDM Vratimov, Ostrava - dodávka a instalace školního TV studia
 • Česká Muzika s.r.o - pravidelné dodávky profesionální studiové techniky
 • TV Nova - dodávka video režie a odbavení na platformě Tricaster pro portál TN.cz
 • RTA, Praha – dodávka a instalace TV studia, postprodukce a FC Serveru
 • Reckord, Chomutov – HD přenosový vůz, mikrofony a LCD zobrazovače
 • Škoda Auto muzeum – dodávka AV techniky, Digital Signage, AV režie hlavního sálu a ozvučovací systém
 • Studio Largo, Praha – vybavení nahrávacího studia
 • Studio Avion, Rousínov – kompletní dodávka technologií pro nahrávací studio
 • Karel Holas, Čechomor – vybavení domácího nahrávacího studia
 • Pavol Habera studio, Praha – vybavení video postprodukčního pracoviště
 • Závodiště Chuchle, Praha – dodávka kamer a systému pro online přenosy z dostihů
 • Hotel Clarion, Praha – dodávka řídícího systému pro AV technologie
 • Ringier a.s., Praha – dodávka reportážních kamerových setů

a mnohé další…